Dopravníkové systémy

Portfolio Image
Zatvoriť

Zásobníkový dopravník

Účel aplikácie

Zásobníkový dopravník slúži na vytvorenie zásoby obrábaných blokov motora medzi nadväzujúcimi pracoviskami. Maximálna kapacita zásobníkového dopravníka je 26 kusov. Zásobníkový dopravník je možné ručne vykladať alebo nakladať pre účely kontroly obrábaných blokov motora.

Portfolio Image
Zatvoriť

Článkový dopravník

Účel aplikácie

Zariadenie slúži na prepravu papierových stránok z prechádzajúceho pracoviska (šičky) po dopravníkovom páse k odoberacej pozícií, kde sú postupne uskladňované.

Robotické pracoviská

Portfolio Image
Zatvoriť

Robotický manipulátor

Účel aplikácie

Stroj slúži na automatické premiestňovanie guľových kĺbov z dopravníka stroja do lisu. Guľové kĺby sú premiestňované pomocou dopravníku s unášačmi a robotického 6-osového ramena. Pri maximálnej rýchlosti je dosahovaný pracovný takt 6,9 sekundy.

Jednoúčelové zariadenia

Portfolio Image
Zatvoriť

Kontrolná stanica

Účel aplikácie

Stroj slúži na automatickú kontrolu spony. Na sponách sa kontroluje prítomnosť skrutiek, sila otvorenia spony a prítomnosť kovových súčastí vo spone. Po vykonaní kontroly, je v prípade nedostatkov diel vyradený zo stroja. V prípade nezistených nedostatkov je na spone vyrazený dátum vykonania kontroly a následne je diel vyradený zo stroja do debničky OK dielov.

Portfolio Image
Zatvoriť

Dávkovacie zariadenie

Účel aplikácie

Stroj slúži na dávkovanie a mazanie tesnení s presnosťou +/- 0,05 %. Kusy bez pružiny prepadnú cez klapku do debničky so zlými kusmi. Dobré kusy vychádzajú na výstupnú lištu, po ktorej sa skĺznu do debničky na dopravníku.

Kamerové riešenia

Portfolio Image
Zatvoriť

Kamerová kontrola veka

Účel aplikácie

Zariadenie slúži pre kamerovú kontrolu veka ložiska motora. Obrobok príde po dopravníku na pozíciu, kde je zastavený stoprom. Piest zdvihne obrobok a kamery uchytené na servomotore kontrolujú veka ložísk. V prípade že kamery vyhodnotia obrobok ako NOK, vytlačný piest tento kus vysunie na stôl. Ak obrobok vyhodnotí ako OK, tento kus opúšťa stanicu kamerovej kontroly a pokračuje ďalej po dopravníku.

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Top